Almanya sel yardımı

Berlin Okulları Almanyadaki Sel yardımı için elele.